Usługi pośrednictwa pracy IT Zdalne zespoły Abonament rekrutacyjny O nas Kontakt Wszystkie prace Praca w IT Przykłady CV Nasz blog 2 Case Studies

Trendy w zarządzaniu personelem 2020

31.08.2022

by Wiktoria Stretskite

Trendy w zakresie pracy pracowników często zmieniają się z roku na rok, kładąc nacisk na różne kierunki. Jednocześnie każdy rok ma swoje własne cechy i jest reagowany na nie w specjalny sposób. Rok 2020 nie jest tu wyjątkiem, a co więcej, uwidocznił firmy, które wciąż są elastyczne na zewnętrzne zmiany.

Najważniejsze trendy dotyczące pracy pracowników w 2020 roku to:

Oczywiście wiele firm miało do czynienia z cechami pracy zdalnej: wraz z nadejściem pandemii praktycznie żadna firma IT nie mogła sobie pozwolić na kontynuowanie pracy w standardowym trybie biurowym. Absolutnym ryzykiem w pracy zdalnej jest niemożność kontroli nad aktywnością pracowników na dotychczasowym poziomie. Dlatego istnieją różne programy kontroli zachowania pracowników, które są instalowane na ich komputerach i pozwalają analizować ich zajętość w ciągu dnia pracy.

Praca nad marką HR ma priorytet: kandydat na rynku trudno jest zainteresować się tylko wysoką pensją, musi zrozumieć pozycję firmy wśród podobnych, produkt, który tworzy, podejście do pracowników, podstawowe procesy (szkolenie, ocena, rozwój, przyjmowanie i zwalnianie pracowników). Personel firmy, a także byli pracownicy, mają wpływ na markę, nawet ci, którzy mieli już rozmowę kwalifikacyjną. Łatwo jest zepsuć markę HR (szczególnie w czasach kryzysu), ale bardzo trudno i nie jest to szybkie w odbudowie.

Elastyczność firm w zakresie zarządzania personelem: tu możemy zobaczyć różne formy zatrudnienia, mobilne miejsce pracy, różnorodne zadania. Pomoc agencji pracy staje się priorytetem ze względu na niemożność posiadania dużej grupy własnych headhunterów przez firmy (jest to kosztowne) oraz na myślenie o ich zatrudnieniu i rozwoju. Elastyczność firmy jest ściśle związana z jej wynikami pracy: jeśli firma może płacić tylko za osiągnięte wyniki (zamknięte stanowisko, świadczone usługi, na przykład), dlaczego by z tego nie skorzystać? Specjaliści o tzw. kształcie litery T, którzy potrafią wykonywać szeroki zakres funkcji, oraz elastyczność menedżerów w podejściu indywidualnym do każdego pracownika są cechami przemawiającymi za elastycznością firmy i jej ogromnymi możliwościami.

Wewnętrzne szkolenie w firmie staje się nie tylko kosztem, ale inwestycją, która pozwala szybko adaptować się do ciągle zmieniającego się otoczenia i znajdować nowe sposoby efektywnej pracy. Indywidualne podejście do szkoleń pracowników objawia się w wyborze programów edukacyjnych: sesje, krótkie szkolenia, praca z przypadkami praktycznymi, warsztaty, spotkania moderowane, gry biznesowe, długoterminowe programy. Wszystkie te warianty mogą być łączone w zależności od wymagań konkretnej firmy.

Automatyzacja procesów HR i głębsze zrozumienie analizy promuje szersze spojrzenie firmy i reagowanie na czas na możliwe przypadki krytyczne z pracownikami. W tym kontekście analiza może pomóc w zapobieganiu rezygnacji ze strony kluczowych pracowników lub zneutralizować potencjalne konflikty z minimalnymi konsekwencjami.

Zaangażowanie pracowników staje się nie tylko piękną i modną miarą, której wiele firm próbuje wprowadzać i kontrolować, ale doskonałym znakiem pracy zarządu firmy: im bardziej polityka i procesy są klarowne, tym bardziej kompleksowe stają się indywidualne plany rozwoju. Im większe cele wspólne są dla pracowników firmy, tym wyższy jest wynik firmy i większy jest potencjał na przyszłość.

Trendy w pracy pracowników zmieniają się co roku, są wzbogacane o nowe, dlatego tak ważne jest zauważenie ich na czas i znalezienie najbardziej odpowiednich trendów dla efektywnej pracy w twojej firmie.