Usługi pośrednictwa pracy IT Zdalne zespoły Abonament rekrutacyjny O nas Kontakt Wszystkie prace Praca w IT Przykłady CV Nasz blog 2 Case Studies

Pełen cykl rekrutacji

07.09.2022

by Wiktoria Stretskite

Proces rekrutacji pracowników od dłuższego czasu nie jest prosty, zwłaszcza w branży IT. Jeśli firma nie posiada doświadczonego zespołu HR, może w tym pomóc agencja pracy.

Etapy rekrutacji są następujące:

Tworzenie zgłoszenia i analiza wymagań dotyczących stanowiska. Tutaj można zobaczyć podstawy prawidłowego poszukiwania odpowiedniej osoby dla firmy: headhunter zdobywa informacje na temat funkcji, jakie ma pełnić potrzebny pracownik, jego miejsca w strukturze, głównych i wtórnych umiejętności, poziomu znajomości języka obcego i cech osobistych, które pomogą przyszłemu pracownikowi adaptować się w firmie. Jeśli wymagania nie są dobrze opracowane na tym etapie, to zwiększa się możliwość popełnienia błędu w wyborze.

Przyciąganie kandydatów. Headhunterzy z agencji pracy nie tylko korzystają ze swojej dużej bazy kandydatów, ale również działają na rynku kandydatów. Sfera IT ma specyficzną cechę przyciągania pasywnych kandydatów, którzy w danym momencie nie szukają pracy i są związani relacjami z pracodawcą. Trudność polega na nawiązaniu dobrego kontaktu z kandydatem, zainteresowaniu go dalszą komunikacją dotyczącą stanowiska. Indywidualne podejście do każdego potencjalnego kandydata będzie tu przydatne.

Tworzenie listy kandydatów posiadających niezbędne umiejętności. Headhunter tworzy długą listę osób, które mogłyby być potrzebne do wstępnej oceny na podstawie ich umiejętności technicznych (z profilu), umiejętności miękkich i poziomu znajomości języka angielskiego. Ten etap można przyspieszyć, korzystając z pracy agencji pracy, ponieważ istniejąca baza kandydatów pozwala szybciej tworzyć taką listę.

Kompleksowa ocena kandydatów na stanowisko składa się z kilku rozmów:

  • Wstępne przesiewanie telefoniczne lub online. Headhunter dowiaduje się, co motywuje kandydata do zmiany pracy, zainteresowuje go stanowiskiem, wyjaśnia umiejętności techniczne, sprawdza poziom znajomości języka angielskiego i dokonuje krótkiej oceny umiejętności miękkich.
  • Rozmowa offline lub online z klientem lub jego przedstawicielem. Dobrze, jeśli personel agencji pracy prowadzi wstępne spotkanie i omawia z klientem, jak ma przebiegać rozmowa i jaką rolę ma każdy uczestnik. Doświadczeni headhunterzy mogą zaproponować różne formaty i metody rozmów, aby były najbardziej informacyjne, etyczne, efektywne i zainteresowały kandydata pracodawcą i stanowiskiem.
  • W razie potrzeby druga rozmowa. Niektóre stanowiska wymagają kilku rozmów: jeśli stanowisko zakłada ocenę wielu umiejętności miękkich lub konieczne jest wykonanie i omówienie zadania.

Wybór odpowiedniego kandydata. W tym etapie odbywa się dyskusja między klientem a headhunterem, która pomaga zdefiniować zalety i wady każdego kandydata, możliwe ryzyka i sposoby ich zmniejszenia. Profesjonalna praca w tym obszarze może pomóc w uniknięciu negatywnych sytuacji w przyszłości lub nawet zmianie wymagań dotyczących stanowiska, jeśli klient uzyska jakieś wnioski po zakończeniu pracy.

Przygotowanie oferty jest dokonywane na podstawie opisu stanowiska, oczekiwań, motywatorów kandydata i możliwości zatrudniającej firmy. W celu długotrwałego partnerstwa ważne jest uwzględnienie wszystkich czynników ujawnionych podczas rozmowy.

Zachowanie kandydatów na etapie okresu próbnego. Jeśli jest to uzgodnione przez agencję pracy lub jeśli firma posiada własnych specjalistów ds. HR, nowy pracownik powinien przejść proces adaptacji: cele na ten okres powinny być ustalone, jasne i, jeśli to możliwe, zdefiniowane w formie cyfrowej. Okres próbny to czas, kiedy zarówno pracownik, jak i pracodawca podejmują decyzję, czy będą współpracować. Bliska współpraca na tym etapie to możliwość stworzenia silnego zespołu na dłuższą metę.

Proces rekrutacji musi być szczegółowy i systematyczny, aby mieć pozytywny wpływ na markę HR firmy i pomóc w szybszym znalezieniu odpowiednich kandydatów w przyszłości.