Usługi pośrednictwa pracy IT Zdalne zespoły Abonament rekrutacyjny O nas Kontakt Wszystkie prace Praca w IT Przykłady CV Nasz blog 2 Case Studies

Powrót do biura: konieczność czy pragnienie? Badanie powodów powrotu firm do pracy biurowej. Jakie czynniki stoją za tą decyzją i jakie korzyści widzą pracodawcy

06.05.2024

by Wiktoria Stretskite

Wstęp

Świat korporacji doświadczył w ostatnich latach znaczących zmian w związku z pandemią Covid-19, która zmusiła wiele firm do przejścia na pracę zdalną. Teraz, gdy sytuacja się poprawia, firmy stają przed decyzją o powrocie do biura. To przejście rodzi pytania o potrzebę i chęć przywrócenia poprzednich sposobów pracy i kultury korporacyjnej. Każda firma ma wyjątkowe powody, dla których wraca do biura, m.in. poprawę pracy zespołowej, kontrolę przepływu pracy, bezpieczeństwo danych i efektywność operacyjną.

Znojdziem jako firma rekrutacyjna wykorzystuje swoje doświadczenie, aby wspierać firmy w dostosowaniu się do zmian na rynku pracy, pomagając w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników do różnych modeli pracy oraz udzielając rekomendacji optymalnych wyborów pomiędzy pracą biurową, zdalną lub hybrydową.

Kontekst historyczny i aktualne trendy

Kontekst historyczny

Do 2020 roku większość firm wolała trzymać pracowników w biurach, jednak pandemia Covid-19 radykalnie zmieniła środowisko pracy, wymuszając przejście na pracę zdalną. To przejście, choć wymuszone, pozwoliło wielu osobom odkryć korzyści płynące z pracy zdalnej, takie jak oszczędność czasu podróży i większa elastyczność godzin pracy.

Obecne trendy

Wraz z poprawą sytuacji epidemiologicznej firmy zaczęły rozważać powrót do biur, starając się przywrócić dotychczasowe procesy pracy i kulturę korporacyjną. Znane firmy, takie jak Tesla i Google, rozpoczęły już wdrażanie polityki pracy hybrydowej.

Przykłady znanych firm:

Tesla i SpaceX Elona Muska domagają się powrotu do biur, aby wspierać innowacje i intensywną pracę.

Google i Apple wprowadzają pracę hybrydową, aby promować współpracę i utrzymywać kulturę firmy.

JPMorgan i Goldman Sachs naciskają na powrót do utrzymania standardów operacyjnych.

Statystyki: Około 70% firm w USA i Europie planuje przynajmniej częściowy powrót pracowników do biur, a badanie Gallupa wykazało, że 54% pracowników wolałoby kontynuować pracę zdalną.

Tym samym powrót do biura staje się ważnym trendem, który wymaga dokładnej analizy i zrozumienia przyczyn tego zjawiska.

Powody powrotu do biura

Komunikacja i kultura korporacyjna

Powrót do biura często motywowany jest chęcią usprawnienia komunikacji wewnętrznej i wzmocnienia kultury korporacyjnej. Przestrzenie biurowe ułatwiają spotkania, nieformalne dyskusje i wykorzystanie sygnałów niewerbalnych, które są ważne dla skutecznej komunikacji i szybkiej wymiany pomysłów.

Przykład: Google wykorzystuje otwarte przestrzenie do pracy, aby zachęcać do swobodnych spotkań pracowników z różnych działów, co zachęca do generowania nowych pomysłów.

Kultura biurowa stwarza środowisko naturalnych i regularnych interakcji, sprzyjając poczuciu przynależności i lojalności wobec firmy.

Badania: Ponad 67% specjalistów HR uważa, że ​​praca w biurze pozytywnie wpływa na utrzymanie i rozwój kultury firmy (SHRM).

Produktywność i wydajność

Fizyczna obecność w biurze może zwiększyć produktywność zespołów. Przejście ze środowiska domowego do środowiska biurowego pomaga pracownikom psychicznie przejść do zadań zawodowych, zmniejszając prokrastynację i zwiększając koncentrację. Ponadto przestrzeń biurowa minimalizuje zakłócenia w domu.

Statystyki: Według Harvard Business Review 40% pracowników odnotowało zwiększoną produktywność podczas pracy w biurze w porównaniu do pracy zdalnej.

Bezpieczeństwo danych i prywatność

Powrót do biura wiąże się także ze zwiększonym bezpieczeństwem danych. Biura pozwalają lepiej kontrolować fizyczny i sieciowy dostęp do poufnych informacji, wdrażać zaawansowane systemy bezpieczeństwa i ograniczać ryzyko związane z korzystaniem z urządzeń osobistych przez pracowników.

Przykłady naruszeń: Podczas pandemii wzrosła liczba ataków phishingowych i cyberprzestępczości, co uwydatnia wyzwania związane z bezpieczeństwem pracy zdalnej.

Zarządzanie i kontrola

Sprowadzając pracowników z powrotem do biura, menedżerowie mają bardziej bezpośredni dostęp do procesów zarządczych i mogą skuteczniej monitorować realizację zadań. Biuro ułatwia monitorowanie wyników, spotkania operacyjne i dostosowywanie procesów pracy.

Przykład: Salesforce odnotował poprawę procesów mentoringu i szkoleń młodszych pracowników po powrocie do biura.

Plusy i minusy powrotu do biura

Korzyści z powrotu do biura

1.Lepsza komunikacja i kreatywna współpraca:

Wzmacnia pracę zespołową: fizyczna obecność w biurze ułatwia dyskusje w zespole i sesje burzy mózgów, tworząc środowisko do szybkiej wymiany pomysłów i opinii.

Przykład: IDEO i Pixar są znane z otwartych przestrzeni do pracy, które zachęcają do kreatywności i współpracy.

Skutecznie szkolić nowych pracowników: komunikacja w biurze ma kluczowe znaczenie dla wdrażania nowych pracowników, ponieważ umożliwia im obserwowanie współpracowników w pracy i zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.

Statystyki: Badanie LinkedIn wykazało, że 58% nowych pracowników uważa interakcje w biurze za ważne dla ich rozwoju.

2.Dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników:

Jasne granice między pracą a życiem osobistym: Praca w biurze pomaga wyznaczyć jasne granice, zmniejszając ryzyko wypalenia zawodowego.

Sondaże: Instytut Gallupa stwierdził, że 63% pracowników zgłasza poprawę zdrowia psychicznego po powrocie do biura.

Aktywność fizyczna: Biura często oferują siłownie i zajęcia grupowe, aby promować zdrowie pracowników.

Przykład: Google udostępnia siłownie i obiekty do ćwiczeń na terenie kampusu.

Wady powrotu do biura

1.Zmniejszona elastyczność i satysfakcja pracowników:

Zmniejszona elastyczność grafiku pracy: Powrót do biura ogranicza możliwość planowania własnego dnia pracy, co ceni wielu pracowników.

Ankieta: Badanie FlexJobs wykazało, że 76% pracowników wolałoby kontynuować pracę zdalną, aby uniknąć dojazdów do pracy.

Ryzyko zmniejszenia satysfakcji z pracy: wymagana obecność w biurze może pogorszyć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Statystyki: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zauważyło, że 44% pracowników odczuwa większy stres, gdy muszą przebywać w biurze.

2.Wzrost kosztów utrzymania biura:

Wysokie koszty operacyjne: Organizacja przestrzeni biurowej wymaga znacznych inwestycji w czynsz, utrzymanie i bezpieczeństwo.

Przykład: W dużych miastach koszt wynajmu powierzchni biurowej może stać się znaczącym wydatkiem.

Konieczność inwestycji w infrastrukturę: Oprócz czynszu wymagane są inwestycje w komfortowe warunki pracy, od mebli po sprzęt.

Dane: CBRE wskazuje, że przeciętna firma wydaje około 20% swojego budżetu na projektowanie i utrzymanie biur.

Rola technologii w przejściu do hybrydowych modeli pracy

Technologia odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu się firm do hybrydowych modeli pracy, łączących pracę zdalną i pracę w biurze. Różnorodne narzędzia i platformy technologiczne umożliwiają komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami, niezależnie od ich lokalizacji.

Kluczowe technologie:

 1. Platformy komunikacyjne (Zoom, Microsoft Teams, Slack):
  • Narzędzia te stały się podstawą wideokonferencji, przesyłania wiadomości i udostępniania dokumentów oraz współpracy w czasie rzeczywistym.
  • Statystyki: wykorzystanie Zoomu wzrosło o 300% w 2020 roku, co podkreśla znaczenie niezawodnej komunikacji wideo.
 2. Narzędzia do współpracy i zarządzania projektami (Trello, Asana, Jira):
  • Platformy te pomagają organizować przepływ pracy, planować i śledzić zadania, co ma kluczowe znaczenie dla koordynacji zespołu.
  • Przykład: Asana udostępnia narzędzia do wizualizacji projektu i alokacji zasobów, usprawniają przepływ pracy.
 3. Usługi chmurowe i narzędzia bezpieczeństwa (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure):
  • Usługi te zapewniają niezbędną infrastrukturę umożliwiającą bezpieczny dostęp do danych firmowych z dowolnego urządzenia.
  • Dane: Rynek usług w chmurze osiągnął w 2022 r. wartość 331 miliardów dolarów, co podkreśla jego rolę we wspieraniu hybrydowego miejsca pracy.
 4. Technologie VR i AR do immersyjnych spotkań (Oculus, Microsoft HoloLens):
  • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona zaczynają być wykorzystywane do tworzenia skutecznych i angażujących spotkań, które naśladują obecność w prawdziwym życiu.
  • Innowacja: Firmy takie jak Spatial rozwijają platformy VR do spotkań roboczych, umożliwiające uczestnikom „gromadzenie się” w jednej wirtualnej przestrzeni.

Przykładowe rozwiązania technologiczne:

 1. Hybrydowe obszary robocze firmy Cisco:
  • System ten obejmuje zintegrowane urządzenia do wideokonferencji i narzędzia do zarządzania przestrzenią biurową, dzięki czemu można łatwo przełączać się między przestrzenią roboczą w domu i biurze.
 2. Powiększ pokoje:
  • Dedykowane sale do wideokonferencji zapewniają wysokiej jakości komunikację i integrację z usługami korporacyjnymi, co upraszcza spotkania hybrydowe.
 3. Pokoje Microsoft Teams:
  • Rozwiązanie oferuje ekosystem spotkań hybrydowych wykorzystujący sztuczną inteligencję w celu poprawy jakości dźwięku i obrazu oraz automatycznego tłumaczenia.

Technologia zapewnia krytyczne wsparcie w przejściu na hybrydowe modele pracy, poprawiając komunikację i umożliwiając efektywną współpracę pracowników.

Nasza rola w dostosowywaniu firm do zmian

Przegląd naszych usług rekrutacyjnych

Jako wiodąca firma rekrutacyjna aktywnie pomagamy firmom dostosować się do nowych trendów na rynku pracy, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie doboru wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych modelach – biurowym, zdalnym i hybrydowym.

1.Rekrutacja do modeli pracy hybrydowej i zdalnej:

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do oceny kompetencji i cech osobistych kandydatów, zapewniając idealne dopasowanie potrzeb firm do umiejętności zawodowych pracowników.

2.Konsultacje w zakresie optymalizacji procesów pracy:

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie wdrażania hybrydowych modeli pracy, pomagając stworzyć wydajne i elastyczne środowisko pracy.

3.Szkolenia i rozwój personelu:

Opracowujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb programy szkoleniowe w celu doskonalenia umiejętności pracowników, co jest kluczowe w procesie adaptacji do nowych modeli pracy.

Studia przypadków i przykłady sukcesów

Przykład udanej sprawy:

Dla dużej firmy IT zorganizowaliśmy pełny cykl rekrutacyjny do przejścia na hybrydowy model pracy. Wyłoniono ponad 50 specjalistów o różnych profilach, od programistów po kierowników projektów, którzy z sukcesem zintegrowali się z nowym modelem pracy.

Nasze znaczenie w obecnym kontekście rynkowym

Odgrywamy kluczową rolę w dostosowywaniu się firm do zmian na rynku pracy, świadcząc nie tylko usługi rekrutacyjne, ale także doradztwo strategiczne i wsparcie w szkoleniach personelu. Umożliwia to firmom skuteczne przejście na hybrydowe modele pracy i optymalizację przepływów pracy w celu sprostania nowym wymaganiom rynku.

Wniosek

Powrót do biura po dłuższym okresie pracy zdalnej to złożony i wieloaspektowy proces, który wymaga dokładnej analizy i planowania strategicznego. Firmy muszą rozważyć zalety i wady takiego posunięcia, biorąc pod uwagę potrzeby operacyjne i oczekiwania pracowników.

Adaptacja do nowych realiów

 1. Elastyczność i zdolność adaptacji: Przyszłość miejsc pracy zależy od umiejętności przystosowania się do zmian. Zastosowanie hybrydowych modeli pracy pozwala połączyć zalety pracy biurowej i zdalnej, tworząc optymalne warunki dla różnych typów zadań i pracowników.
 2. Strategiczne wykorzystanie technologii: Nowoczesne narzędzia i platformy technologiczne odgrywają ważną rolę w ułatwianiu przejścia na modele hybrydowe poprzez poprawę komunikacji i interakcji między pracownikami, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.
 3. Dbałość o potrzeby pracowników: Analiza potrzeb i preferencji pracowników pomoże stworzyć środowisko pracy, które sprzyja satysfakcji i produktywności oraz pomaga zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, wspieramy organizacje w procesie adaptacji do nowych warunków pracy. Dostarczając eksperckie rozwiązania rekrutacyjne i onboardingowe, a także doradztwo w zakresie optymalizacji przepływu pracy, pomagamy firmom maksymalnie wykorzystać ich zasoby, aby stworzyć optymalne środowisko pracy.

Rekomendacje dla firm

 1. Analizuj potrzeby pracowników: Zrozumienie, co jest ważne dla Twojego zespołu, pomoże Ci stworzyć efektywne i wygodne środowisko pracy.
 2. Korzystaj z modeli hybrydowych: nie bój się eksperymentować z różnymi formatami pracy, aby znaleźć idealną równowagę pomiędzy pracą w biurze i pracą zdalną.
 3. Inwestuj w technologię: Inwestuj w nowoczesne narzędzia i platformy, które ułatwiają przejście na hybrydowe modele pracy i poprawiają ogólną produktywność.

Współpraca z nami pozwala firmom skutecznie radzić sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami poprzez optymalizację procesów pracy i tworzenie odpornych i adaptacyjnych środowisk pracy, które mogą reagować na zmiany w świecie korporacji.