Usługi pośrednictwa pracy IT Zdalne zespoły Abonament rekrutacyjny O nas Kontakt Wszystkie prace Praca w IT Przykłady CV Nasz blog 2 Case Studies

Wznów: Senior programista React.js

Lokalizacja: Polska

Stawka: 33 000 PLN brutto

PODSUMOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności techniczne:

Front End Database:

 • js/React Native, Angular, Vue Laravel, CodeIgniter, Wordpress Typescript, Three.js, Chart.js CSS3, SCSS, ES6/ES2015 HTML5, JSON, Pug/Jade, RESTful API Bootstrap, XML, jQuery Material UI, Metronics, Semantic UI QT/QML(Aplikacja)

Baza danych:

 • Baza danych relacyjna (Mysql, MsSQL, SQLite) Baza danych nierelacyjna: (PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Firebase Firestore, RealtimeDB)

Back End:

 • Laravel, Express.js Django, Flask NET, Spring Boot Firebase, Supabase Php, Node.js, Python Java, .NET Core AWS Lambda, Strapi 

Management:

 • Git, Github, GitLab, BitBucket Heroku, Netlify, Vercel Potok CI/CD, Docker Trello, Jira, Asana, Azure Slack, Teams

Algorytmy:

Machine learning, DNN (C++, Python) Rozpoznawanie wzorców, śledzenie obiektów

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko: Starszy programista React

2020 – obecnie

Obowiązki:

 • Tworzenie aplikacji IOS/Android za pomocą React Native jako frontendu, React.js jako panelu administracyjnego i Node.js jako backendu.
 • Budowanie pixel-perfect frontendu za pomocą React/React Native na podstawie projektu Figma Design.
 • Integracja z Firebase i logowanie społecznościowe (Google/Apple Login).
 • Tworzenie Restful API z wykorzystaniem Node.js dla frontendu.
 • Promowanie praktyk DevOps, wdrożenie przejrzystego potoku wdrożeniowego z wykorzystaniem Jira, Git, Netlify i Heroku.
 • Implementacja powiadomień push i wdrożenie w Appstore/Google Playstore.

Stanowisko: Full Stack Developer

2018 – 2020

Obowiązki:

 • Zaprojektowanie architektury aplikacji w TypeScript, React i Redux.
 • Rozwinięcie aplikacji React Native, która pomaga rolnikom zautomatyzować produkcję.
 • Tworzenie i optymalizacja usług React.js, budowanie niestandardowych hooków.
 • Konwersja tradycyjnej aplikacji internetowej na aplikację typu single-page z wykorzystaniem React.js, Vue i konfiguracja jako Progressive Web App.
 • Rozwinięcie backendowego API opartego na GraphQL.
 • Tworzenie aplikacji REST i usług w Node.js, Express.js, Laravel i Django o dużej skalowalności i elastyczności, głównie z wykorzystaniem JavaScript i Node.js na platformie AWS.

Stanowisko: Front End Developer

2015 – 2018

Obowiązki:

 • Konwersja projektów Figma, XD Design, mock-upów dostarczonych przez grafików do w pełni funkcjonalnych rozwiązań.
 • Projektowanie i wynalezienie rozwiązań i wzorców kodowania w celu rozwiązania problemów frontendowych.
 • Budowanie podstaw biblioteki komponentów internetowych do integracji z aplikacjami internetowymi klientów.
 • Rozwinięcie interfejsów aplikacji internetowych w ramach frameworków CodeIgniter, Laravel.

Dołącz do społeczności Znoydzem.

Aplikuj jako Specjalista ds