Usługi pośrednictwa pracy IT Zdalne zespoły Abonament rekrutacyjny O nas Kontakt Wszystkie prace Praca w IT Przykłady CV Nasz blog 2 Case Studies

Zatrudnianie w sektorze IT Emiratów: specyfika rynku pracy i wymagania kandydatów

17.03.2024

by Wiktoria Stretskite

Wstęp

W ostatnich latach Zjednoczone Emiraty Arabskie ugruntowały swoją pozycję jednego z wiodących na świecie ośrodków innowacji i technologii. Kluczowym elementem strategii dywersyfikacji gospodarczej jest szybki rozwój sektora IT Emirates, który staje się magnesem przyciągającym talenty z całego świata. Znany ze swojej gościnności i wysokiego standardu życia, kraj ten oferuje również wyjątkowe możliwości zawodowe specjalistom w dziedzinie technologii informatycznych.

Rozwój branży IT w Emiratach jest ściśle powiązany ze wsparciem rządu na rzecz innowacji, inwestycjami w tworzenie nowoczesnej infrastruktury oraz aktywną polityką przyciągania inwestycji zagranicznych. Rząd nie tylko koncentruje się na tworzeniu sprzyjającego klimatu biznesowego, ale także na zapewnieniu wysokiego poziomu edukacji i szkoleń, co z kolei przyczynia się do wzrostu specjalistycznej wiedzy i umiejętności w kraju.

Cechą szczególną sektora IT Emirates jest jego wielokulturowość i otwartość na globalne doświadczenia, co czyni region atrakcyjnym dla międzynarodowych specjalistów i firm. Takie środowisko ułatwia wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, stymulując innowacyjność i rozwój technologiczny.

Dogłębna analiza rynku sektora IT w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Inicjatywy i inwestycje strategiczne

Zjednoczone Emiraty Arabskie aktywnie inwestują w rozwój swojego sektora IT, chcąc stać się globalnym centrum technologicznym. W ramach tej strategii państwo uruchamia zakrojone na szeroką skalę projekty i programy, takie jak:

 • Inteligentna strategia Dubaju: Celem projektu jest przekształcenie Dubaju w inteligentne i w pełni połączone miasto. Według doniesień całkowity budżet projektu na początkowym etapie wynosił ponad 8 miliardów dolarów.
 • Program akceleratorów przyszłości w Dubaju: Ta inicjatywa ma na celu przyciągnięcie innowatorów do opracowywania rozwiązań w takich obszarach, jak sztuczna inteligencja, robotyka i blockchain. Program zapewnia finansowanie i wsparcie dla start-upów i innowacyjnych firm.

Rozwój infrastruktury i inwestycje

 • Centra danych: Według raportu Synergy Research Group w Emiratach obserwuje się szybki wzrost liczby centrów danych, co podkreśla wzmocnienie infrastruktury obsługującej usługi w chmurze i IT.
 • Inwestycje w parki technologiczne: Dubai Tech Park i Abu Dhabi Global Market (ADGM) przyciągnęły miliardy dolarów inwestycji mających na celu stworzenie infrastruktury i warunków dla rozwoju firm high-tech.

Współpraca międzynarodowa

Emirates aktywnie rozwijają międzynarodowe partnerstwa na rzecz wymiany wiedzy i technologii. Przykładowo współpraca z IBM i Microsoft w zakresie technologii chmurowych i sztucznej inteligencji przyczynia się do wdrażania zaawansowanych rozwiązań w regionie.

Kluczowe obszary rozwoju

 • Łańcuch bloków: Rząd Dubaju ogłosił zamiar uczynienia Dubaju pierwszym miastem na świecie, które do 2020 r. będzie całkowicie oparte na technologii blockchain, co wymagało znacznych inwestycji w tym obszarze.
 • Sztuczna inteligencja: Strategia Emirates w zakresie sztucznej inteligencji obejmuje wprowadzenie sztucznej inteligencji do kluczowych sektorów gospodarki, takich jak transport, opieka zdrowotna i edukacja, co wiąże się z inwestycjami wartymi miliardy dolarów.

Fakty te podkreślają zaangażowanie Emirates w tworzenie ekosystemu innowacji atrakcyjnego dla talentów i inwestycji IT. Rynek pracy w branży IT stale rośnie i rozwija się, oferując unikalne możliwości profesjonalistom z całego świata.

Analiza procesu rekrutacyjnego w sektorze IT Emirates

Proces rekrutacji w sektorze IT Emirates może różnić się w zależności od firmy, ale zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

 1. Złożenie aplikacji i CV: Kandydaci składają aplikacje i życiorysy za pośrednictwem platform internetowych lub bezpośrednio na stronach internetowych firm.
 2. Wywiad: Można przeprowadzić wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, w tym rozmów technicznych i rozmów HR.
 3. Testowanie umiejętności: Aby określić poziom umiejętności kandydatów, można poprosić o zadania lub testy.
 4. Sprawdzanie rekomendacji: Pracodawcy mogą zażądać referencji z poprzednich stanowisk pracy kandydata.
 5. Ubieganie się o wizę i zezwolenie na pracę: W przypadku specjalistów zagranicznych wymagana jest wiza pracownicza i pozwolenie na pracę.

Rozważenie korzyści płynących z pracy w branży IT dla zagranicznych specjalistów

Praca w sektorze IT Emirates oferuje szereg korzyści dla zagranicznych specjalistów:

 • Wysoki poziom wynagrodzeń: Specjaliści IT w Emiratach mogą spodziewać się konkurencyjnych wynagrodzeń i atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń.
 • Wielokulturowe środowisko pracy: Praca z kolegami z całego świata sprzyja rozwojowi zawodowemu i osobistemu.
 • Możliwości rozwoju kariery: Szybko rozwijający się sektor IT w Emiratach oferuje szerokie możliwości rozwoju kariery i rozwoju umiejętności.

Praca w sektorze IT Emirates to wyjątkowa szansa dla profesjonalistów na obczyźnie, którzy chcą rozwijać swoją karierę w dynamicznym i innowacyjnym środowisku.

Średnie zarobki specjalistów IT

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynagrodzenia w branży IT różnią się w zależności od poziomu umiejętności, doświadczenia i specjalizacji specjalisty. Średnio wynagrodzenia mogą wyglądać następująco:

 • Deweloperzy oprogramowania: od 5000 do 10 000 dolarów miesięcznie.
 • Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa: od 6 000 do 12 000 dolarów miesięcznie.
 • Analitycy danych: od 5500 do 11 000 dolarów miesięcznie.
 • Menedżerowie projektów informatycznych: od 7 000 do 14 000 dolarów miesięcznie.

Liczby te mogą się różnić w zależności od konkretnej firmy, wielkości projektów i innych czynników, takich jak poziom dodatkowych umiejętności i certyfikatów.

Podatki i korzyści związane z zatrudnianiem personelu w branży IT

Jedną z kluczowych zalet pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze IT Emiratów jest polityka podatkowa kraju. Zjednoczone Emiraty Arabskie znane są z korzystnego systemu podatkowego, obejmującego:

 • Brak podatku dochodowego od osób fizycznych: Specjaliści IT i inni pracownicy nie płacą podatku dochodowego od swoich wynagrodzeń, co sprawia, że ​​dochody realne są wyższe w porównaniu z wieloma innymi krajami.
 • Niskie podatki od firm: Dla firm działających w wolnych strefach ekonomicznych przewidziano preferencyjne warunki, obejmujące całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na określony czas.

Warto również zwrócić uwagę na korzyści płynące z zatrudniania pracowników krajowych i zagranicznych w sektorze IT:

 • Elastyczna polityka pracy: Emirates oferują elastyczne warunki zatrudniania zagranicznych specjalistów, w tym uproszczoną procedurę uzyskiwania wiz i pozwoleń na pracę.
 • Wsparcie innowacji: Rząd aktywnie wspiera innowacje technologiczne i rozwój sektora IT poprzez udzielanie dotacji, finansowania start-upów i innych form wsparcia.

Te warunki sprawiają, że Emiraty są atrakcyjnym kierunkiem dla specjalistów IT i firm chcących poszerzyć swoją obecność na rynku międzynarodowym.

Korzyści i uproszczone procedury dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT

Przywileje i korzyści od państwa:

 1. Wizy długoterminowe: Aby przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych specjalistów, linie Emirates mogą oferować wizy długoterminowe, takie jak Złota Wiza, która jest ważna przez 5 lub 10 lat i jest odnawiana automatycznie. Zapewnia to stabilność i perspektywę długotrwałego pobytu w kraju.
 2. Korzyści dla rodzin: Uwzględnienie możliwości edukacyjnych dla dzieci, opieki zdrowotnej oraz dostępu do programów kulturalnych i społecznych, dzięki którym przeprowadzka i życie w Emiratach będą atrakcyjne dla rodzin zawodowych.
 3. Wsparcie dla startupów i innowacyjnych projektów: Dotacje rządowe, wsparcie finansowe i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców i start-upów z branży IT.

Uproszczone procedury legalizacji:

 1. Przyspieszone przetwarzanie wiz i zezwoleń na pracę: Dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT istnieją uproszczone i przyspieszone procedury uzyskiwania wiz i pozwoleń na pracę, co znacznie skraca czas potrzebny na uzupełnienie dokumentów.
 2. Programy uznawania kwalifikacji: Systemy wzajemnego uznawania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych ułatwiające proces poszukiwania pracy specjalistom z różnych krajów.

Korzyści z firm:

 1. Konkurencyjne wynagrodzenia i pakiety wynagrodzeń: Obejmuje premie, akcje spółki, ubezpieczenie zdrowotne i składki emerytalne.
 2. Programy relokacyjne: Pomoc w przeprowadzce, w tym formalności, znalezienie mieszkania i adaptacja do nowego kraju.
 3. Elastyczne opcje pracy: Możliwości pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy i inne elastyczne opcje zatrudnienia w celu promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Te zachęty i uproszczone procedury tworzą korzystne środowisko dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT pragnących rozwijać swoją karierę w Emiratach i podkreślają ambicje regionu, aby stać się globalnym centrum technologicznym, przyciągającym talenty z całego świata.

 

Znojdziem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jesteśmy wiodącą agencją rekrutacyjną specjalizującą się w wyszukiwaniu i selekcji wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT do pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nie tylko. Oferujemy szeroką gamę usług mających na celu zaspokojenie potrzeb talentowych zarówno dużych firm technologicznych, jak i startupów.

 • Rekrutacja: Nasza podstawowa usługa obejmuje pozyskiwanie kandydatów przy użyciu zaawansowanych technik wyszukiwania i selekcji, umożliwiając naszym klientom zatrudnianie najlepszych talentów.
 • Ocena kandydata: Przeprowadzamy kompleksową ocenę cech zawodowych i osobistych kandydatów, aby zapewnić ich maksymalną zgodność z kulturą korporacyjną klienta.
 • Doradztwo kadrowe: Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pomagając firmom optymalizować procesy rekrutacji i onboardingu. 

Partnerstwa w branży IT

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z wiodącymi firmami IT i start-upami technologicznymi w Emiratach i na całym świecie. Nasze partnerstwa pozwalają nam zapewnić kandydatom dostęp do ekskluzywnych ofert pracy i projektów w najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych obszarach branży IT, w tym:

 • Rozwój oprogramowania
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • Technologie i infrastruktura chmurowa

Dzięki głębokiemu zrozumieniu rynku IT oraz szerokiej sieci kontaktów, Znojdziem jest w stanie szybko reagować na zmiany w branży i dostosowywać strategie wyszukiwania i selekcji, aby jak najlepiej odpowiadały aktualnym wymaganiom rynku.

Zależy nam na budowaniu silnych i wzajemnie korzystnych relacji zarówno z naszymi klientami, jak i kandydatami, oferując najwyższej jakości usługi i wsparcie na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego.